Khoan địa chất tại quận Hải An

Khoan khảo sát địa chất tại quận Hải An

Quy trình Khoan khảo sát địa chất :
– Nhà thiết kế hoặc chủ công trình cung cấp các thông tin:
Diện tích khuôn viên, quy mô, kết cấu, tải trọng công trình, giải pháp móng dự kiến cho bộ phận khảo sát địa chất công
trình.
– Bộ phận khảo sát kết hợp với nhà thiết kế hoặc chủ công trình xác định khối lượng, vị trí và chiều sâu thăm dò.
– Tiến hành khoan thăm dò, lấy mẫu đất đá tại các vị trí đã xác định, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm.
– Tiến hành phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
– Lập báo cáo khoan khao sat dia chat kỹ thuật, đề xuất một số vấn đề liên quan.
– Cung cấp các số liệu cần thiết cho nhà thiết kế để tính toán, lựa chọn giải pháp móng phù hợp với điều kiện địa chất
công trình nhằm bảo đảm ổn định công trình và đạt hiệu quả kinh tế.

5. Kết quả khảo sát
– Các số liệu khảo sát địa chất:
Các số liệu khảo sát địa chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình và liên quan trực tiếp đến độ ổn định, tính bền
vững cũng như kinh phí đầu tư xây dựng công trình.
Các nội dung chính của công tác khảo sát địa chất bao gồm:
+ Khoan các hố khảo sát để lấy mẫu;
+ Lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất (cứ 2m đất một mẫu);
+ Thử nghiệm các thông số SPT tại hiện trường (2m/điểm);
+ Thí nghiệm mẫu nước ngầm trong đất (1 mẫu);
+ Lập bản vẽ mặt cắt và hồ sơ báo cáo địa chất công trình.
– Khảo sát địa chất công trình cung cấp các thông tin nhằm:
+ Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.
+ Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.
+ Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời
gian xây dựng.
+ Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của
các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.
+ Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu
Khoan địa chất tại quận Hải An. Liên hệ tư vấn 0906021616

Share
Câu hỏi và bình luận
Tin liên quan
bang-bao-gia-ong-nhua-hoa-sen
nhua-tien-phong
dich-vu-cap-phep-khoan-gieng
khoan-gieng-hai-phong
khoan-gieng-cong-m-nghiep-hai-phong
khoan-gieng-hai-phong-gia-re